Eesti  English  Suomi  Deutsch  Русский 

Järveveere puhkekeskuse kodukord

1. Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist.
2. Broneering hakkab kehtima peale ettemaksuarve tasumist.
3  Broneeringu ülesütlemisel kliendi poolt ettemaksu ei tagastata.
4. Kliendi esindaja on kohustatud tutvustama osalejatele kodukorda
5. Suitsetamine ainult ettenähtud kohtades. Hoonetes ei suitsetata. Õues suitsetamisel ei visata konisid maha vaid pannakse tuhatoosi või selleks ettenähtud kohta.
6. Prahi mahaviskamine Järveveere puhkekeskuse territooriumil on keelatud (eriti suitsukonid) Klient koristab enda järelt tekitatud prügi rendileandja poolt paigutatud prügikastidesse.
7. Alkoholijoobes ujumine on keelatud
8. Alkoholijoobes kiige jm atraktsioonide kasutamine keelatud.

9. Vaatetorni ilma loata kasutamine keelatud.
10. Vettehüpped basseini keelatud.
11. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab rendileandjale õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata) Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab klient.
12.Klient kannab Rendileandja ees täielikku vastutust tekkinud kahju eest kui kasutab kolmandate isikute/alltöövõtjate teenuseid. Näiteks bändid, telgid, toitlustajad jne.

13. Hoonetes ei käida välisjalatsites. (va peamajas)
14. Hoonetes käitumisel lähtutakse headest tavadest, Järveveere puhkekeskuse varasse suhtutakse heaperemehelikult. Nimetatud nõude mittetäitmisel on rendileandjal õigus loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest.
15. Kahjustuste tekkimisel peab klient korvama kahjud vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele.
16. Klient vastutab tuleohutuse eest.
17. Kõik omavoliliselt tehtavad  lõkked, grillimine on keelatud s.h. ka küünalde põletamine nii õues kui hoones. Kõik ettevaatus abinõud ikka selleks, et midagi ei läheks põlema. Omavoliline kaminate ja saunade kütmine on keelatud.
18. Arvestage puhkekeskuse ruumide/territooriumi kasutamisel teiste külaliste vajadustega.

19. Rendileandja ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
20. Klient täidab Järveveere puhkekeskuse kodukorda ja nõuab seda ka teiselt kliendiga kaasas olevatelt isikutelt.
21. Klient ei tohi häirida elanike öörahu, öörahu ajal on keelatud helivõimendi kasutamine õuealal ning häirida muul viisil naabruses elavaid külaelanikke. Öörahu ajal helivõimendi kasutamine ainult siseruumides.

22. Ilutulestiku korraldamiseks peab olema Järveveere Puhkekeskuse luba ja Viljandi Vallavalitsuse luba. Loa saamiseks esitab ilutulestikku korraldada sooviv isik vähemalt 14 päeva enne ilutulestiku korraldamist vallavalitsusele taotluse, milles peavad sisalduma andmed ilutulestiku projekti kohta ning kinnitus Päästeameti ja politsei teavitamise kohta.
23. Kaasatoodud jookidele "korgimaks" vastavalt grupi suurusele alates 5€+km inimese kohta kuid mitte vähem kui 200€+km. Kaasatoodud alkohoolsetele jookidele, ja toitudele Järveveere puhkekeskus teenindust ei paku: külmkappide rent, serveerimine, klaasid jm vastavalt kokkuleppele.  
24.  Kõik teenused:
toitlustamine,
majutus,
saunad,
aktiivsed tegevused jne

toimuvad ettetellimisel.

 

Check-in ja Check-out ajad vastavalt 14.00 ja 12.00.

 

Kohapeal sõlmitakse kliendiga rendileping mille lahutamatuks osaks on kodukord.

 

Järveveere rendileping

Mootorsaani eeskiri

Mootorsaani rendileping

Jeti rendileping