PRIVAATSUSTINGIMUSED

 • Järveveere Puhkekeskus kaitseb oma klientide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi isikuandmete töötlemist seoses Järveveere Puhkekeskuse teenuste osutamisega kliendile.
 • Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub Järveveere Puhkekeskus kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.
 • Järveveere Puhkekeskus töötleb klientide isikuandmeid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik üksikisikule teenuse osutamise eesmärgil.
 • Järveveere Puhkekeskuse kliendi isikuandmete kogumine toimub kontaktandmete (muu hulgas ees- ja perekonnanimi, elektronpostiaadress, telefoninumber, elukoha aadress) esitamisel broneeringupäringu tegemisel veebilehe kaudu või broneeringu tegemisel elektronposti või telefoni teel või muul viisil.
 • Järveveere Puhkekeskus kasutab kogutud klientide isikuandmeid vajaduse korral muu hulgas klientidega ühenduse võtmiseks (nt broneeringuaja muutmiseks), püsikliendikaartide väljastamiseks, uudiskirjade ja teavituste edastamiseks juhul kui klient on selleks soovi avaldanud.
 • Järveveere Puhkekeskus ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 • Järveveere Puhkekeskus saab isikustamata andmeid „küpsiste“ kaudu veebilehe kasutamisel.
 • Järveveere Puhkekeskus rakendab kliendi isikuandmete kaitsmiseks nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. Järveveere Puhkekeskuse kliendi isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.
 • Järveveere Puhkekeskuse veebilehte kasutama asudes, nõustub klient isikustamata andmete kogumisega. Veebilehe kaudu oma isikuandmeid Järveveere Puhkekeskusele edastades Järveveere Puhkekeskuse teenuste kasutamiseks annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
 • Kui Järveveere Puhkekeskus on esindatud kolmanda poole pakutavates teenustes ja ühismeedia kanalites, kehtivad nende kohta vastavate teenusepakkujate privaatsuspoliitikad.
 • Järveveere Puhkekeskus jätab endale õiguse vajadusel käesolevaid privaatsustingimusi muuta.
 • Käesolevate privaatsustingimuste ja muude kliendi isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil jpk@jpk.ee